O Društvu
Društvo svetovalcev za laktacijo in dojenje Slovenije

Kocenova ulica 8,
3000 CELJE
SLOVENIA


Telefon ++386 (0)3 490 23 18
E-mail info@dojenje.org


Zadnja obvestila


Naključna fotografija
DOBRODOŠLI
NA SPLETNIH STRANEH DRUŠTVA SVETOVALCEV ZA LAKTACIJO IN DOJENJE

 

Društvo svetovalcev za laktacijo in dojenje Slovenije smo ustanovili februarja 2006. V društvu se združujemo vsi, ki smo neposredno ali posredno povezani z dejavnostjo svetovanja na področju laktacije in dojenja. Namen društva je vzpodbujati, organizirati in uresničevati vse aktivnosti in interese članstva, in sicer na področju svetovanja in nudenja informacij o laktaciji in dojenju vsem bodočim in doječim materam v domačem okolju ter v povezovanju in sodelovanju s sorodnimi društvi, zvezami, organizacijami doma in na tujem, kakor tudi z drugimi pravnimi osebami in posamezniki. Cilji društva so kvalitetno in ažurno delo v korist in za interes članstva na osnovi sprejetih programov dela ter članstvo v  podobnih mednarodnih združenjih in zvezah.
Več o društvu...

 

  About our society - in English