Prim. ANDREJA TEKAUC GOLOB, dr. med., specialistka pediatrije
2000 Maribor
Opombe:
Članica Odbora IBLCE od 2011. Predsednica odbora IBLCE 2015/2016. Predsednica Nacionalnega odbora za spodbujanje dojenja pri UNICEF Slovenija
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2001, obnovljen 2021.

CVETKA SKALE, DMS, univ. dipl. org
Odsek za neonatalno pediatrijo, Ginekološko-porodniški oddelek, SB Celje
3000 Celje
Tel.: 03 490 23 18
Gsm.: 051 317 878
Email: cveta.skale@gmail.com
Opombe:
Vsak prvi četrtek v mesecu je prisotna na srečanju Skupine za podporo dojenja. Srečanje je vedno ob 16. uri, v prostorih Regijskega centra za medgeneracijsko druženje na Gosposki 3 v Celju.
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2004, obnovljen 2019.

BARBARA ČUK, patronažna med. sestra, DMS
Zdravstveni dom Maribor
2000 Maribor
Gsm.: 031 814 515
Email: barbara71.cuk@gmail.com
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2006, obnovljen 2022.

SLAVICA DRAME, diplomirana medicinska sestra
Zdravstveni dom Šmarje
3253 Pristava pri Mestinju
Gsm.: 041 972 478
Email: slavica.drame@gmail.com
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2006, obnovljen 2021.

DANICA SIRK, patronažna med. sestra, DMS
Zdravstveni dom Maribor
2230 Lenart v Slovenskih goricah
Gsm.: 051 394 665
Email: danica.sirk@zd-mb.si
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2006, obnovljen 2022.

LIDIJA ŽALEC, dr. med. specialistka pediatrije
Splošna bolnišnica Novo mesto, porodnišnica
8000 Novo mesto
Gsm.: 040 844 959
Email: lidija.zalec@sb-nm.si
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2009, obnovljen 2019.

MARTA BORŠTNAR, diplomirana medicinska sestra
UKC Ljubljana, porodnišnica
1233 Dob
Gsm.: 041 550 275
Email: marta.borstnar@gmail.com
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2010, obnovljen 2020.

IRENA ČEVNIK, diplomirana medicinska sestra
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
2370 Dravograd
Gsm.: 051 606 213
Email: irena.cevnik@gmail.com
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2010, obnovljen 2020.

URŠKA SAVODNIK
La Leche League Slovenija
1000 Ljubljana
Tel.: 01 518 60 90
Email: ursa@zid.si
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2010, obnovljen 2020.

Viš. pred. TITA STANEK ZIDARIČ, diplomirana babica, MSc (UK)
1000 Ljubljana
Gsm.: Trenutno ni dosegljiva.
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2010, obnovljen 2021.

ALENKA BENEDIK, svetovalka za dojenje v zasebni praksi
Inštitut za dojenje Rumina
Mladinska cesta 9a, 4260 Bled
Tel.:
Gsm.: 030/292 507
Email: alenka@rumina.si
Opombe:
www.rumina.si
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2011, obnovljen 2021.

IRENA ŠKRABEC, srednja medicinska sestra
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, otroški oddelek
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Gsm.: 040 816 030
Email: irena.skrabec1@gmail.com
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2011, obnovljen 2021.

Asist. RENATA VETTORAZZI, DMS, univ. dipl. org.
Zdravstvena fakulteta Ljubljana
1242 Stahovica
Tel.: 01 300 1136
Gsm.: 031 322 556
Email: renata.vettorazzi@gmail.com
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2011, obnovljen 2021.

TATJANA PAVLIN, dr.med., specialistka pediatrije
Splošna bolnišnica Novo mesto, otroški oddelek
8000 Novo mesto
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2012, obnovljen 2022.

BERNARDA LEBER BEDRAČ, patronažna med. sestra
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
2312 Orehova vas
Gsm.: 051 357 370
Email: bernarda.leberbedrac@gmail.com
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2014, obnovljen 2019.

SANDRA BOGATAJ, diplomirana babica
Zdravstveni dom Domžale
Mestni trg 2, 1230 Domžale
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2015, obnovljen 2020.

URŠKA LUČEV, mag. farm.
Mariborske lekarne
2000 Maribor
Gsm.: 040 436 555
Email: urska.lucev@mb-lekarne.si
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2015, obnovljen 2020.

ANITA SOBOČAN, diplomirana babica
Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ginekološko porodni oddelek
9000 Murska Sobota
Tel.: 02 512 3356
Gsm.: 031 668 009
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2015, obnovljen 2020.

DIANA KOREN, patronažna med. sestra, DMS
Zdravstveni dom Izola
Ul. oktobrske revolucije 11, 6310 Izola/Isola
Gsm.: 041 511 245
Email: dianakoren.kp@gmail.com
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2017, obnovljen 2022.

ANDREJA REŠ, patronažna med. sestra, DMS
Zdravstveni dom Maribor
2000 Maribor
Gsm.: 051 394 846
Email: andreja.res@zd-mb.si
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2017, obnovljen 2022.

ALBINA LINASI, diplomirana babica, patronažna medicinska sestra
Patronažna služba ZD Slovenj Gradec
Partizanska 16, 2380 Slovenj Gradec
Gsm.: 031 556 589
Email: albinalinasi@gmail.com
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2018, obnovljen 2023.

BARBARA OZBIČ KIRIJAKOPULOS, univ. dipl. inž. živ. tehnol., dietetičarka
Zdravstveni dom Ormož
2204 Miklavž na Dravskem polju
Gsm.: 041 943 000
Email: barbara.ok@zd-ormoz.si
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2018, obnovljen 2023.

TINA ŽINKO, diplomirana babica
UKC Ljubljana, porodnišnica
1211 Ljubljana - Šmartno
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2018, obnovljen 2023.

TAJA KOBAL, diplomirana babica, univ. dipl. biolog
ZD Koper
6000 Koper/Capodistria
Gsm.: 041 738 977
Email: 9mplus@gmail.com
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2019.

MOJCA PETEK, diplomirana babica
ZD Idrija
5280 Idrija
Gsm.: 031 567 499
Email: petek.mojca@gmail.com
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2019.

KATJA PILAR-OKIĆ, diplomirana medicinska sestra
4000 Kranj
Gsm.: 040 607 468
Email: katja.pilar@gmail.com.
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2019.

MAJA RUSTEMAGIĆ TOSKIĆ, dr. med., specialistka pediatrije
ZD Celje, Otroški dispanzer
3000 Celje
Gsm.: 031 320 545
Email: maja_rustemagic@yahoo.com
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2019.

ANA SAJOVIC
4000 Kranj
Gsm.: 030 710887
Email: ana.sajovic@zd-kranj.si
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2019.

BOJANA VRHOVNIK, patronažna medicinska sestra
ZD Ravne na Koroškem
2390 Ravne na Koroškem
Gsm.: 051 346 575
Email: bojana.kokal@gmail.com
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2019.

IRENA KROTEC, dr. med., specialistaka javnega zdravja
Nacionalni inštitut za javno zdravje. Delovna skupina za reproduktivno zdravje ter zdravje otrok in mladostnikov.
Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 244 1701
Gsm.: 040 335 027
Email: irena.krotec@nijz.si
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2020.

KLAVDIJA SLAPAR, diplomirana babica
Inštitut Ataleya
Cesta talcev 8, 1230 Domžale
Gsm.: 041 429 425
Email: info.ataleya@gmail.com
Opombe:
https://ataleya-svetovanje.com/
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2020.

JOŽICA ŠTRAUS, diplomirana babica
Zdravstveni dom Celje - Šola za starše
3000 Celje
Tel.: 03 5 434 437
Gsm.: 031 258 789
Email: jozica.straus@zd-celje.si
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2020.

VESNA ZIDARN, diplomirana babica
UKC Ljubljana, Porodnišnica, EIT novorojencev
3311 Šempeter v Savinjski dolini
Gsm.: 041 921 756
Email: vesna.zidarn@gmail.com
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2020.

VIKTORIJA KERIN, dr. med., specialistka pediatrije
ZD Ljubljana, Enota center Razvojna ambulanta
1000 Ljubljana
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2021.

GAJA NARAGLAV, diplomirana babica
Splošna bolnišnica Trbovlje, porodnišnica
1420 Trbovlje
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2021.

MAJA VUKOVIĆ, dr. med.
ZD Ljubljana - Šiška
1000 Ljubljana
Gsm.: 041 394 615
Email: maja.5.vukovic@gmail.com
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2021.

SONJA DROBNIČ, prof. zdravstvene vzgoje
Zdravstveni dom Logatec, Patronažna služba
1385 Nova vas
Gsm.: 051 226 754
Email: drobnic.sonja@gmail.com
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2022.

DOLORES JAN
Splošna bolnišnica Jesenice
4270 Jesenice
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2022.

IRENA LESKOVEC, magistra zdravstvene nege
Zdravstveni dom Logatec, Patronažna služba
1372 Hotedršica
Gsm.: 068 189 270
Email: irena.leskovec86@gmail.com
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2022.

SIMONA LESNJAK DERMOL, dr. med., specialistka pediatrije
Zdravstveni dom Slovenj Gradec
Partizanska pot 16, 2380 Slovenj Gradec
Tel.: 02 88 57 965
Email: simona.dermol@gmail.com
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2022.

IRENA ŠMID, diplomirana babica
Splošna bolnišnica Jesenice
4270 Jesenice
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2022.

MOJCA ZEMLJAK FERENC, diplomirana babica
Splošna bolnišnica Trbovlje
3504 Velenje
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2022.

MAJA DJOKIĆ, diplomirana medicinska sestra
Klinični oddelek za neonatologijo, UKC Ljubljana
1000 Ljubljana
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2023.

MATEJA KAVKLER, diplomirana babica
Oddelek za perinatologijo, UKC Maribor
2000 Maribor
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2023.

TADEJA SIMONIČ, diplomirana babica
Oddelek za perinatologijo, UKC Maribor
2000 Maribor
Naziv IBCLC pridobljen v letu 2023.