Kdo smo?

Društvo svetovalcev za laktacijo in dojenje Slovenije smo ustanovili februarja 2006. V društvu se združujemo vsi, ki smo neposredno ali posredno povezani z dejavnostjo svetovanja na področju laktacije in dojenja. Namen društva je vzpodbujati, organizirati in uresničevati vse aktivnosti in interese članstva, in sicer na področju svetovanja in nudenja informacij o laktaciji in dojenju vsem bodočim in doječim materam v domačem okolju ter v povezovanju in sodelovanju s sorodnimi društvi, zvezami, organizacijami doma in na tujem, kakor tudi z drugimi pravnimi osebami in posamezniki. Cilji društva so kvalitetno in ažurno delo v korist in za interes članstva na osnovi sprejetih programov dela ter članstvo v  podobnih mednarodnih združenjih in zvezah.


Naloge društva  med drugim so: spodbujanje in aktivna skrb za širitev članstva, tako da pridobiva nove člane, ki že imajo pridobljen naziv International Board Certified Lactation Colsultant (IBCLC) – Mednarodni  pooblaščeni svetovalec za laktacijo , ter da organizira in izvaja svoje delo in aktivnosti na način, da se lahko vanj vključijo in včlanijo tudi posamezniki ali organizacije, ki za to izrazijo svojo željo in interes; skrb in  prizadevanje za aktivno in uspešno strokovno delo in izpopolnjevanje svojih članov; skrbi za organizacijo in izvedbo izobraževanj za pripravo na opravljanje izpita za IBCLC svetovalce – mednarodno pooblaščene svetovalce za laktacijo; aktivno sodeluje in se povezuje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno in/ali znanstveno ukvarjajo s področji delovanja društva ter z drugimi sorodnimi društvi, zvezami in organizacijami doma in na tujem; organizira pripravljalne tečaje za opravljanje mednarodnega izpita za IBCLC svetovalca – mednarodne pooblaščene svetovalce za laktacijo; organizira različna tematska izobraževanja  po sprejetem programu; sodeluje z drugimi posamezniki, zvezami, organizacijami in društvi na področju izobraževanja, tako doma kot na tujem; izdaja strokovno literaturo in informativno-propagandna gradiva. Pridobitna dejavnost društva je: Priprava Tečaja iz laktacije za opravljanje izpita Mednarodni pooblaščeni svetovalec za laktacijo IBCLC; priprava strokovnih srečanj, predavanj, tečajev in izobraževanj, permanentno izobraževanje članov društva in javnosti; izdaja strokovne literature in biltenov; promocijske dejavnosti o dojenju; sodelovanje na sejmih. Sredstva, ki jih  društvo pridobi s pridobitno dejavnostjo, mora porabiti za opravljanje svoje osnovne dejavnosti.


V letu 2010 ima društvo 83 članov, član društva lahko postane vsak posameznik, ki se ukvarja ali se želi ukvarjati z navedenimi dejavnostmi društva. Predsednica društva je Cvetka Skale, dipl.m.s., IBCLC. Upravni odbor društva šteje 7 članov, nadzorni odbor pa 3 člane. V društvu delujeta tudi komisiji za izobraževanje in mednarodno sodelovanje. V letu 2010 smo od Ministrstva za zdravje RS prejeli potrdilo, da smo društvo, ki deluje v javnem interesu.